MCU4Fun

Drive your idea

Your Shopping Cart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

   

You are here: Home บทความ Arduino แนะนำ Proto Shield

แนะนำ Proto Shield

อีเมล
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

     เป็น Shield เอนกประสงค์สำหรับ Arduino และ Freeduino เพื่อช่วยให้ทดลองการต่ออุปกรณ์ภายนอก (External Interface) ใดๆก็ได้ที่ท่านต้องการอยากทดลองกับ Arduino ได้สะดวกและลดความผิดพลาดเนื่องจากการต่อสายระโยงระยาง พันกันจดน่าปวดหัว

 

 Specification

 

· มีจุดต่อ LED ขนาด 3 m.m. ให้ 3 ดวง

· มีจุดต่อ Switch ให้ 1 จุด

· มีจุดต่อสำหรับ Terminal ให้ 1 ชุด

· มี Reset Switch อยู่ภายใน Shield เลย

· มีพื้นที่ขนาด 4.6 x 3.6 c.m. (ไข่ปลาจำนวน 252 จุด) สำหรับต่ออุปกรณ์อื่นๆ

· มีจุดต่อ Vcc ( 5 VDC ) จำนวน 10 จุด

· มีจุดต่อ  3.3 VDC สำหรับ Arduino รุ่นที่ใช้ 3.3 VDC จำนวน 1 จุด

· มีจุดต่อ GND ( Ground ) จำนวน 16 จุด

· PCB ขนาด 5.3 x 6.9 c.m.

 

Proto Shield Size

 

การใช้งาน

  

      เพียงแค่เสียบ Proto Shield ลงไปยัง Arduino หรือ Freeduino โดยตรวจสอบขาให้ตรงกันเท่านั้น ส่วนการจะใช้อุปกรณ์ที่มีให้ใน Proto Shield นั้นเพียงแค่ใส่อุปกรณ์ลงไปแล้วใช้สายเสียบเข้าที่ขา JP1-JP3 หากต้องการใช้งาน LED ,ขา JP4 หากต้องการใช้ Switch และ ขา 1-2 หากต้องการใช้ Terminal (JP5) ส่วน Reset Switch นั้นต่อเข้ากับขา Reset ของ Arduino เรียบร้อยแล้วจึงพร้อมใช้งานตลอดเวลา สามารถดูรายละเอียดได้จากวงจรด้านล่างและ

Proto_Sch

รูปวงจร Proto Shield

 

Proto Shield Layout

รูปจุดต่อและขาต่างๆ

 

 

ทดลองใส่อุปกรณ์ต่างๆและ breadboard ลงไปใน Proto Shield ก็จะเห็นได้ว่าน่าใช้ขึ้นแยอะเลยดังรูป

  

 

 

Proto Shield with Component

รูปแสดงการลงอุปกรณ์พื้นฐาน

 

  

Proto Shield with Component and Breadboard

รูปแสดงการลงอุปกรณ์พื้นฐานและ Breadboard

 

 คราวนี้มาดูความแนบชิดสนิทสนมระหว่าง Arduino กับ Proto Shield กันบ้างดังรูป

  

 

Proto Shield with Arduino

 

  

 

Proto Shield pin

 

 

 

Proto Shield pin

 

 

 หมายเหตุ : สามารถนำไปใช้งานร่วมกับบอร์ด Arduino หรือ Freeduino ได้ทุกรุ่นที่ใช้มาตรฐานการเรียงขาและระยะห่างของขาตามมาตรฐานของ Arduino

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


?>