MCU4Fun

Drive your idea

Your Shopping Cart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

   

You are here: Home บทความ PSoC แนะนำบอร์ด PSoC Evol V.1

แนะนำบอร์ด PSoC Evol V.1

อีเมล
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

     PSoC Evol V.1 เป็นบอร์ดทดลองที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PSoC แบบ dip 28 ขาซึ่งสามารถใส่ไปทั้งเบอร์ CY8C27443 และ CY8C29466 โดยมีอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานเช่น LED ,Switch ,Buzzer ,LCD 16x2 ,RS232 สามารถเลือกใช้งานผ่าน jumper เพื่อใช้สำหรับทดลองและใช้งานเบื้องต้นซึ่งค่อนข้างครอบคลุมการใช้งานได้ในระดับหนึง แต่ก็ยังมีพอร์ทที่ใช้ต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้

PSoC Evol V.1 Diagram

รูปแสดงบล็อกไดอะแกรมการทำงานของบอร์ด PSoC Evol V.1

 

 

PSoC Evol V.1 Layout
รูปแสดงการวางอุปกรณ์ภายในบอร์ด PSoC Evol V.1

     การโปรแกรมข้อมูล .Hex ลงไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านทาง ISP port ซึ่งจัดวางขาให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับทาง cypress เพื่อที่สามารถใช้กับ PSoC mini Prog ได้นั่นเอง (หากใช้เครื่องโปรแกรมอื่นต้องทำการแปลงขาของ ISP port ให้ตรงกันก่อนนะครับ)

     การใช้งาน LCD 16x2 บนบอร์ดก็ง่ายดายเพียงเสียบจอ LCD ลงไปยัง LCD port เท่านั้น โดยกำหนดให้พอร์ท 2 เป็น LCD port ไว้แล้วนั่นเองและยังสามารถปรับความเข้มของจอได้สะดวก 

ภายใน CD จะประกอบไปด้วย

  • คู่มือการใช้งาน,ข้อมูลทางเทคนิคของบอร์ดและข้อมูลทางเทคนิคจากทาง Cypress ไม่ต้องไปเสียเวลา Download จาก Internet
  • ตัวอย่าง source code ที่ใช้ทำลองต่างๆ เช่น LCD ,7-Segment ,RTC ,1-Wire เป็นต้น
  • ไลบรารี่และการเพิ่มไลบรารี่เพิ่มเติมเพื่อใช้งาน
  • โปรแกรม PSoC Designer เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรม

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


?>